Sportklubbar- en bra livsskola

De allra flesta barn är någon gång under sin uppväxt medlem i en eller flera sportklubbar. De aktiviteter man deltar i organiseras oftast av en klubb där man måste vara medlem för att få delta. När man är medlem i en liten sportklubb gäller det också att man deltar i arbetet med att driva klubben. Detta gäller oftast både barnen och deras föräldrar. I en ideell förening måste alla hjälpas åt att utföra de uppgifter som behöver göras. Annars kommer det inte att hända någonting någonstans.

Att vara med i en klubb är ofta väldigt nyttigt, speciellt om man går med i ung ålder. Det kan i det närmaste jämställas med en uppfostran, men den här typen av uppfostran ger något helt annat än det som man får av sina föräldrar. Denna uppfostran blir både moralisk och social och kan knappast fås på något annat sätt än detta.

A multi-ethnic group of elementary age children are playing a soccer game outside on a sunny day at the park.

I en klubb lär man sig dels att jobba i ett team. Ingen är viktigare än någon annan och det gäller att tillsammans kämpa för att få ihop allting. Ofta handlar det om att klubben i fråga skall stå värd för ett arrangemang av något slag. I dessa sammanhang handlar det dock inte bara om att själva tävlingen skall gå av stapeln, allt runt omkring kräver också mycket personal. Så fort ett idrottsevent skall anordnas så krävs det naturligtvis massor av funktionärer, antalet varierar beroende på vilken typ av event det är och vilken sport det gäller. Dessutom så måste ju allt runt omkring fungera. Det är mycket som händer som måste kontrolleras, skötas och tas om hand. Det kan gälla allt från att man behöver en parkeringsvakt vid ett event som lockar många människor till att någon måste se till att det finns en kiosk där de som spenderar en längre tid på tävlingsplatsen kan handla mat, dricka och blodsockerhöjande substanser. Allt detta utförs naturligtvis utan någon form av ekonomisk eller annan typ av ersättning för klubbmedlemmarna. Det handlar helt enkelt om att ställa upp på ett sätt som någon annan kommer att göra för dig en annan gång.

Leave a Comment

mts_howto