Några av de mindre idrotterna i Sverige

Riksidrottsförbundet har 71 medlemsförbund. Utöver de riktigt stora som fotboll, ridsport och golf känner du säkert även till förbund som skyttesport, bandy och badminton. Vad vet du om casting, varpa och biljard?

Dessa idrotter är främst individuella och därmed är föreningarna också mindre jämfört med lagidrotter som i sin utformning kräver fler medlemmar för att överhuvudtaget kunna utövas. I en mindre förening är det ofta viktigt att varje krona spenderas på rätt sätt. Genom att skaffa telefoni via Telness finns det tid och pengar att spara. Tid och pengar som istället kan läggas på att utöva själva idrotten.

Casting

Svenska Castingförbundet bildades år 1961 och det var också då man blev medlemmar i RF. I casting tävlar du med ett fiskespö i antingen precisions- eller längdkastning. Det finns nio olika grenar och du använder antingen ett standardspö eller ett specialspö. Sporten casting har vuxit fram ur sportfisket. Den första tävlingen arrangerades i USA år 1864. Den första tävlingen i Sverige arrangerades år 1914. Från början tävlande man på vatten men numer sker alla tävlingar på land. Svenska castingutövare har varit mycket framgångsrika internationellt med över 100 vinster i VM. De nio olika grenarna delas in i tre olika grupper utifrån tävlingsredskapen. De tre grupperna är: fluga, spinn och haspel.

Varpa

Varpa är absolut vanligast på Gotland och det är också därifrån sporten anses ha sitt ursprung. Varpa kan liknas vid boule men istället för klot kastar man flata stenar som kallas varpor. En varpa är tillverkad av sten eller aluminium. En varpa kan i princip väga hur mycket som helst men mest praktiskt är det om den väger mellan ett halvt kilo och fem kilo. En varpabana är markerad med en pinne i vardera ända. Det gäller att hamna så nära pinnen som möjligt. Herrar kastar på 20-metersbanor. Damer kastar på 15-metersbanor. De olika tävlingsformerna inom varpa är: lagkula, individuell kula, centimeter, lagcentimeter och mix.

Biljard

Svenska Biljardförbundet bildades år 1940 och har varit medlemmar i RF sedan år 1974. Biljard är samlingsnamnet för spel som spelas på ett tygklätt bord med bollar som spelarna stöter på med en biljardkö. Inom Svenska Biljardförbundet utövas tre olika grenar: carambole, snooker och pool. Pool är vanligast och det är också den gren som de allra flesta stöter på och har provat. Grenarna skiljs åt genom utrustningen och det tekniska utövandet.

Carambole spelas på ett bord utan hål och med enbart tre bollar. Med köbollen ska du träffa de andra två bollarna. Pool består av flera olika discipliner såsom 8-Ball och 9-Ball. 8-Ball spelas med 15 numrerade, färgade bollar som ska spelas i nummerordning. Även inom snooker finns det olika spelformer. Den vanligaste är 15 reds som spelas med 22 bollar, varav 15 är röda. Här ska du köra varannan röd, varannan färgad boll.

Leave a Comment

mts_howto