Idrottsrörelsens bredd

I Sverige finns det mängder av små sportklubbar över hela landet. En del tillhör någon större riksorganisation medan andra kan vara fristående och kanske bara engagera ett mindre antal utövare lokalt någonstans. Alla behövs och alla är viktiga. Detta oavsett vilken sport det gäller och vilken storlek klubben har eller vilka utövare den riktar sig mest mot.

Träning och folkhälsa

Den träning som blir av är bra och genom idrottsrörelsens bredd går det nästan alltid att hitta något som känns tillräckligt lockande för att man ska lyfta från soffan och skärmen.

På senare år har det vuxit fram mängder av lokala gym dit många går för att träna själva eller med sin klubb. Under pandemin har även hemmaträningen fått ett uppsving. Det går att göra en hel del utan speciella redskap, men många väljer också att skaffa ett par hantlar för att få mer effektiv styrketräning. Det finns exempel på hur små bostadsrättsföreningar faktiskt köper in en komplett uppsättning hantlar, några gummiband och kanske ett enklare löpband och sedan inreder ett enkelt motionsrum som är tillgängligt för samtliga hyresgäster. Plötsligt blir det enkelt för personer som kanske inte spontant söker sig till en sportklubb eller ett stort gym att faktiskt träna och och må lite bättre. Under pandemin har sådana små motionsrum blivit extra viktiga för alla som vill träna ensamma på grund av smittoriskerna.

Motion eller tävling

Det finns många små sportklubbar som fokuserar på träning för att tävla och många av våra idrottsstjärnor har sin bakgrund i sådana klubbar. Men det finns också ett jättestort antal motionärer som inte har tävlandet i fokus på samma sätt. En del deltar i motionslopp eller lekfulla matcher eller uppvisningar och har det som mål och det bidrar förstås också till bredden. Riktigt stora arrangemang som till exempel Vasaloppet ger en möjlighet för forskarna att lära sig mer om hur bra det är med fysisk aktivitet i alla åldrar.

Leave a Comment

mts_howto