Små sportklubbar – personlig utveckling.

Över hela Sverige finns det olika slags små sportklubbar: fotboll, ridsport, golf, pingis och innebandy för att nämna några. En sportklubb innebär både idrott, gemenskap, men också personlig utveckling och den lär unga att ta ansvar.

Idrotten

Genom att utöva en idrott tillsammans med andra, vare sig det är en lagidrott som fotboll eller en individuell idrott som ridning, så kräver det både engagemang och att man klarar av att hjälpas åt för att uppnå målet. Det här gäller särskilt i små sportklubbar där alla måste ta ett större ansvar för helheten. Om ett fotbollslag ska göra mål räcker det inte med en stjärna, det krävs målvakt, backar till försvaret och mittspelare som både kan spela fram till de som är forwards samt göra mål. Det räcker inte heller att bara spela matcher, utan de måste självklart också träna. För att ett lag ska bli skickligt måste de både lyssna och lyda tränaren – oavsett om de har lust eller inte -, men också lyssna på varandra. En målgörare skapar inte ett fotbollslag och ibland kommer den bästa idén från en back. Det krävs också att de hjälps åt och tränar tillsammans, men också ibland att de hjälper en annan person att träna. Den som är skicklig på att dribbla kan behöva träna en lagkamrat som inte är lika skicklig, och alltså spendera tid och kraft på att utveckla en annan person. Dessa krav och övningar som ingår naturligt i lagidrotter medför också en personlig utveckling. Unga utövare måste lära sig att ta ansvar för hela laget, att det inte bara handlar om dem själva och att ibland uppoffra sig.

Ledarskap

Genom att vara med i en mindre sportklubb får unga också träna på ledarskap. De flesta klubbar har ungdomssektioner där det är de unga som håller i ordförandeklubban och för olika frågor framåt. Att vara med i en sportklubb är ett bra sätt att utveckla sitt ledarskap. Det kan också vara bra att investera i det personliga ledarskapet genom en kvalitativ ledarskapsutbildning som för både individ, klubb och företag framåt. Det är också viktigt att de vuxna låter unga i en sportklubb ta plats, genomföra idéer, misslyckas, försöka igen och slutligen lyckas.

ridskolor är det vanligt att elever är skötare av hästar och ibland måste leda en häst under en nybörjarlektion. För en ryttare innebär en ridtur i sig ett ledarskap: ryttaren måste vara hästens ledare – annars kommer hästen att bestämma och det kan ske olyckor eller uppstå problem. I stall, särskilt de mindre ridskolorna, tar de unga ryttarna redan vid 9-10 års ålder stort ansvar. När de blir lite äldre kan de vara ansvarig för att fodra och mocka ett helt stall under en helg – självklart finns det alltid någon som också är myndig som ansvarar, men själva arbetet utförs av unga. Det här är något som ger utövarna mognad och utveckling för vuxenlivet.

Leave a Comment

mts_howto